Fotografia na Podlasiu

Poniżej znajdziesz informacje o fotografach, grupach fotograficznych oraz konkursach związanych z fotografią krajobrazową oraz przyrodniczą na Podlasiu.

Grupy fotograficzne

Związek Polskich Fotografów Przyrody - Okręg Podlaski

Jak nietrudno się domyślić Związek skupia się na fotografii przyrodniczej. Został założony w 1995 roku i jako jedna z najmłodszych organizacji w mojej ocenie jest obecnie najbardziej dynamiczna w działaniu. Posiada trzynaście okręgów, w tym Podlaski który działa od 2019 roku. W jego skład wchodzą:

Michał Kość - Prezes
Łukasz Horoszko - Wiceprezes i Sekretarz
Magdalena Właszek - Skarbnik
Rafał Kowalczyk
Małgorzta Pawelczyk
Adam Buszko
Marcin Sokołowski
Małgorzata Klemens
Krzysztof Onikijuk
Andrzej Kudleski
Tomasz Kołodziejczak
Katarzyna Gubrynowicz
Aleksander Lemiesz
Eliza Kowalczyk
Iga Fijałkowska
Anna Grzeszczak

Białostockie Towarzystwo Fotograficzne
Towarzystwo powstało w 1953 roku. Szczytowy okres rozwoju przypadł na lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku kiedy to członkowie Towarzystwa posiadali własną galerię a kilku ich członków zostało uhonorowanych przez Światową Federację Sztuki Fotograficznej (FIAP).  Podczas transformacji PRLowo-demokratycznej w 1990 roku Towarzystwu odebrano finansowanie (dotacje na czynsz i etat pracownika). Ponieważ składki członkowskie nie wystarczały na bieżące potrzeby postanowiono zawiesić działalność a lokal zwrócić miastu. W lutym 2005 roku z inicjatywy Ryszarda Zięckowskiego reaktywowano BTF. [na podstawie btf.bialystok.pl] Towarzystwo raczej nie wróciło do swojej dawnej świetności. Jest współorganizatorem Festiwalu Interphoto, natomiast w Internecie jest praktycznie nieobecne. Udało mi się ustalić skład władz który wygląda następująco:

Czesław Zdanowicz - Prezes Zarządu
Agnieszka Pilecka - Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Barbara Pawelczyk - Członek Zarządu
Ewa Teresa Bijak - Sekretarz
Cezary Fabiszewski - Skarbnik

Do towarzystwa  należą:
Andrzej Alicki
Juryj Bojko
Adam Jakubowski
Kazimierz Jankowski
Krzysztof Kadziewicz
Agnieszka Lubecka
Monika Mściwujewska
Małgorzata Pawelczyk
Barbara Rainko
Joanna Sawicka
Wojciech Zdanowicz

Do towarzystwa prawdopodobnie już nie należą:
Radosław Ciepłucha
Zbigniew Ciepłucha
Marek Dolecki
Szymon Dykiert
Daniel Ejsymont
Bartosz Grabowski
Danuta Grodzka
Agnieszka Kałanczyńska
Wiesław Korycki
Patrycja Łapszo
Piotr Mikulak
Janusz Niechwiedowicz
Cezary Nowak
Andrzej Olichwier
Maciej Pietryńczak
Łukasz Resiak
Henryk Rogoziński
Zdzisław Rynkiewicz
Zbigniew Sadowski
Piotr Sawicki
Marek Tomaszuk
Krystyna Tomaszuk
Wiktor Wołkow
Ryszard Zięckowski

Związek Polskich Artystów Fotografików - Okręg Północno-Wschodni 

ZPAF istnieje od 1947 roku i kontynuuje tradycje przedwojennego Fotoklubu Polskiego. Podobno jest największą polską organizacją skupiającą artystów traktujących fotografię jako środek twórczej wypowiedzi. Aby zostać członkiem należy wykazać się udokumentowanym dorobkiem twórczym w zakresie fotografii lub sztuk pokrewnych oraz posiadać rekomendację dwóch członków rzeczywistych ZPAF. Związek jest tak prestiżowy, że ich członkowie dla odróżnienia od pospólstwa nazywają siebie fotografikami (pomysłodawcą był Jan Bułhak). Posiada trzynaście okręgów w tym północno-wschodni przynależny do Podlasia. Członkami tego okręgu są:

Piotr Bułanow
Jerzy Chaberek
Kuba Dąbrowski
Marek Gołowacz
Andrzej Górski
Michał Heller
Alicja Ignaciuk
Michał Kość
Jarek Łukaszewicz
Konrad Adam Mickiewicz
Jakub Ostałowski
Bogdan Prystrom
Zdzisław Rynkiewicz
Piotr Sawicki
Bogusław Florian Skok
Andrzej Stachurski
Hubert Stojanowski
Jerzy Szczucki
Mieczysław Wieliczko
Anna Worowska

Fotografowie

Nie wszyscy którzy fotografują muszą się zrzeszać. Poniżej podaję listę osób które fotografują na Podlasiu i są wolnymi strzelcami:

Jarosław Jakóbczak
Marek Waśkiel

Konkursy

Na Podlasiu znane są dwa cykliczne konkursy związane z fotografią krajobrazową: